19.04.2012
Majówka w Stadzie Książ - Informacje dla wystawców
Ważne informacje.
Wykaz stoisk, wraz z lokalizacją przedstawimy w dniu 25.04.2012 r.
 
 
Prosimy o przygotowanie płatności za wynajęte stoisko, w pierwszym dniu imprezy.
 
Opłata pobierana będzie w godzinach przedpołudniowych (od firm, które nie dokonały płatności wcześniej).
Prosimy zgłaszać konieczność wystawienia faktury lub innego dokumentu, u osób zbierających opłaty.
 
Montaż stoisk możliwy będzie od dnia 27.04.2012 r. (od godzin popołudniowych). Prosimy o nie zajmowanie stoisk wcześniej.
 
Dla Państwa przewidziany jest bezpłatny parking o nazwie "PZ" zlokalizowany na "Starym Hipodromie" , niedaleko wesołego miasteczka. Ruch samochodowy w dniach imprezy możliwy będzie tylko do godziny 9.00 oraz po godzinie 19.00.
Teren  wystawienniczy oraz parking będzie dozorowany, prosimy jednak o zachowanie najwyższej ostrożności.
 
Przypominamy, że obowiązuje  zakaz pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych oraz na terenie lokalizacji stoisk handlowych, jeżeli wykraczają poza wyznaczone miejsce. 
Lista firm zgłaszajacych swój udział zostanie zamknieta w dniu 25 kwietnia 2012.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl