30.05.2011
MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
VI MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO KSIĄŻ HIPODROM 12 czerwca 2011.

Od zarania dziejów koń towarzyszył człowiekowi w różnych dziedzinach życia:
w walce, pracy, sporcie i zabawie. Na przestrzeni lat rola konia zmieniła się, coraz większe znaczenie zyskuje on w sporcie jeździeckim, rekreacji i rehabilitacji.

Jazda konna to forma aktywności fizycznej, którą można uprawiać przez całe życie,
i co ważne, daje radość wszystkim członkom rodziny, a uprawiana przez dzieci
i młodzież jest nie tylko zalążkiem kariery sportowej, ale przede wszystkim oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie, kształtuje charakter młodego człowieka.

Stado Ogierów Książ stało się  kolebką sportu jeździeckiego, umożliwiając młodzieży rozwój pasji jeździeckich. Wielu z nich do dziś uprawia jeździectwo na poziomie zawodniczym. Niektórzy są uznanymi trenerami, szkolą czołowych zawodników Polski, współpracują z ekipami Czech i Niemiec. Inni prowadzą ośrodki jeździeckie w Wałbrzychu i okolicach.

 Postacią, która stworzyła warunki  i wspaniały klimat do uprawiania sportu jeździeckiego jest Zbigniew Dąbrowski – były wieloletni dyrektor książańskiego Stada. 

Dzięki Niemu młodzi jeźdźcy z Książa osiągali sukcesy nie tylko w Polsce,
ale i za granicą. To Jego zasługą jest, że Książ, m.in. poprzez organizację Pucharu Świata
w Ujeżdżeniu stał się znany w  Europie i na świecie, a wałbrzyszanie mogli
w Książu podziwiać takie sławy, jak Holenderkę Anky van Grunsven. Ciekawym wydarzeniem były aukcje koni, które przyciągały hodowców z zagranicy i gromadziły liczne rzesze widzów.

Działania podejmowane przez Zbigniewa Dąbrowskiego dla rozwoju  jeździectwa, hodowli oraz popularyzacji regionu są nieocenione.

Posiadając tak bogatą historię, duże doświadczenie kolejnych pokoleń
oraz doskonałe warunki, mamy okazję do organizacji już szóstej edycji zawodów konnych dla dzieci i młodzieży.

CELEM  MISTRZOSTW  JEST:

  • Propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży.
  • Umożliwienie młodemu pokoleniu miłośników koni i jeździectwa, rekreacyjnie uprawiającemu jazdę konną, udziału w sportowej rywalizacji.
  • Umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich postępów w nauce jazdy konnej oraz motywowanie ich do dalszej pracy nad własnym rozwojem umiejętności jeździeckich w kierunku zdobywania Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ.
  • Wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, nawiązanie przyjaźni.
  • Propagowanie jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej całego życia.
  • Poznanie historii jeździectwa w regionie wałbrzyskim.
  • Zwrócenie uwagi władz i organizacji na potrzebę rozwijania rekreacj  i sportu jeździeckiego dzieci i młodzieży w regionie wałbrzyskim.                       

ZAŁOŻENIA:

W konkursach mogą uczestniczyć uczniowie, studenci, a także młodzież do lat 25 .

Prawo startu w tegorocznych zawodach mają osoby, które startowały w poprzednich edycjach mistrzostw, lub posiadają min. Brązową Odznakę Jeździecką PZJ, lub otrzymają pisemne potwierdzenie umiejętności jeździeckich przez szkolącego ich instrukrora lub trenera (czytelny podpis instruktora oraz pieczątka ośrodka jeździeckiego), również zawodnicy
z aktualną licencją. Konie startują: w programie BOJ max 4 starty, w  pozostałych konkursach max 2 starty

KATEGORIE:

          INDYWIDUALNA

1.      Szkoły  podstawowe  

2.      Gimnazja 

3.      Szkoły  ponadgimnazjalne 

4.      Studenci  i młodzież do lat 25 

I. Udział na koniach rekreacyjnych

-  PROGRAM BRĄZOWEJ ODZNAKI JEŹDZIECKIEJ  PZJ

II. Udział na koniach prywatnych/klubowych/rekreacyjnych

KONKURS do wyboru: L-2, P-1, N-6,

Szkoły  podstawowe, gimnazja

KONKURS  L-2 –  ocena 1.0

KONKURS  P-1 - ocena 1.1

                    N-6 - ocena 1.2            

Szkoły  ponadgimnazjalne , studenci  i młodzież do lat 25

KONKURS  P -1  -   ocena 1.0

KONKURS  L-2 - ocena 0.9

                    N-6 - ocena 1.1

           DRUŻYNOWA

Szkołę może reprezentować dowolna liczba zawodników. Do punktacji pucharowej szkół liczy się suma wyników najlepszych 3 reprezentantów danej szkoły                 

WPISOWE : w dniu zawodów

 20 zł na leczenie Ani Nalazek – informacje na stronie fundacji  „ Połączeni Pasją ” www.polaczenipasja.pl

 – 40 zł  dodatkowy 1 konkurs dla chętnych – nie uwzględniany w klasyfikacji pucharowej

ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszenia : pobierz

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 czerwca 2010r.

·          drogą elektroniczną na adres wioje@interia.pl 

·          na adres MKJ „RANDON WAŁBRZYCH ”  ul. Lipowa 2, 58-305 Wałbrzych

·          w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcacego w Wałbrzychu, Al.. Wyzwolenia 34

·          faksem  do II LO   74 84 235 92

Przy każdym zgłoszeniu wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w tegorocznych zawodach.

Wszyscy startujący poproszeni zostaną o podanie krótkiej charakterystyki swojej osoby, (szkoła, uczelnia,) zainteresowań, „życiorysu jeździeckiego”, instruktorów, trenerów oraz w przypadku właścicieli koni kilku szczegółów dotyczących hodowli. Pozwoli to komentatorowi zawodów przedstawić widzom konia i dosiadającego go jeźdźca.

NAGRODY

Przewidziano, statuetki oraz puchar. Nagrody dla zwycięzców. Wszyscy zawodnicy uhonorowani zostaną pamiątkowymi  koszulkami z logo zawodów. Konie otrzymują flots. Najlepszy koń w nagrodę otrzymuje masaż leczniczy.

SĘDZIOWIE

Zawody sędziować będzie co najmniej dwóch / dwoje sędziów.

ZAPLECZE

Zawodnicy we własnym zakresie zobowiązani są do zapewnienia transportu i wyżywienia koni. Boksy dla koni należy rezerwować bezpośrednio w Stadzie Książ tel. 74 840 58 67  - wg cennika Stada. Organizator zapewnia opiekę weterynaryjną i medyczną. Impreza ubezpieczona.

STRÓJ ZAWODNIKA

Obowiązkowo kask. Marynarka lub kamizelka, biała bluzka i bryczesy.

ORGANIZATOR:Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych”           

WSPÓŁORGANIZATORZY:

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu (ZS nr 2)

Stado Ogierów Książ

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu                    

MIEJSCE:

Książ - Hipodrom

Szczegółowe informacje pod nr tel.  694 643 237

W CZASIE ZAWODÓW PROSIMY O SZCZEGÓLNE ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl