30.07.2013
IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej
04 sierpnia 2013 roku na terenie SO Książ odbędzie się Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Śląskiej.Zapraszamy sponsorów, wystawców oraz firmy handlowe do współuczestnictwa w tym wydarzeniu.

Informacje dla wystawców i sponsorów

Impreza odbedzie się na HIPODROMIE w pobliżu parkingów, wstęp dla odwiedzajacych jest bezpłatny co czyni ta  lokalizacją handlową bardzo arakcyjną , ale również  też jest doskonałym miejscem służącym reklamie zewnętrznej.

Zgłoszenia wystawców oraz szczegółowe informacje pod nr tel. 74 840 58 67

lub pod adresem: marketing@stadoksiaz.pl

Informacje dla hodowców

Do czempionatu należy zgłaszać ogierki roczne, klaczki roczne, dwuletnie i trzyletnie.
W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy śląskiej. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.

Wystawione koniem muszą być zaszczepione przeciwko grypie przy czym szczepienie musi nastąpić min. 10 dni przed przybyciem na miejsce pokazu.
Konie bez ważnych szczepień (obowiązkowo wpisanych w paszport) oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w pokazie.

Oceny koni dokona Komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osób. Po zakończeniu oceny Komisja sporządzi protokół i poda wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

W ocenie koni Komisja stosowała skalę od 1 do 10 punktów, osobno za
- typ
- pokrój
- stęp
- kłus
- kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy .

Oceniane konie będą pokazywane na trójkącie: w ręku, w stępie i w kłusie. Ocena będzie podawana do publicznej wiadomości po prezentacji każdego konia. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu decyduje wyższa nota kolejno za:
- typ
- pokrój
- ruch
- kondycja pielęgnacja i przygotowanie do wystawy.

Szczegółowe informacje na stonie: www.ozhk.wroclaw.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl