24.08.2011
Obóz naukowy w Stadzie Książ
Stado Ogierów Książ to nie tylko hodowla, sport i rekreacja, ale również nauka

Prawdziwość tej tezy próbują udowodnić studenci Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych "Chiron" UP we Wrocławiu, którzy książańskie stajnie obrali za miejsce wakacyjnego obozu naukowego.

Podczas swego pobytu studenci całą uwagę skupiają na "problemach sercowych" koni rasy śląskiej.

Pod opieką dyplomowanych lekarzy weterynarii wykonują specjalistyczne badania kardiologiczne.

Mamy nadzieję, że czas spędzony wśród koni zaowocuje nie tylko wynikami naukowymi, ale także przyjemnymi, pełnymi słońca wspomnieniami.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl