10.06.2011
Badanie sprawozdania finansowego.
Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego. Szczegóły TUTAJ >>>>

 

Dotyczy: Wyboru bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

Oferta biegłego rewidenta powinna w szczególności zawierać:

  • informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa spółka,

  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

  • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania sporządzonego w dwóch wariantach: wyrywkowym i pełnym:

  • wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego dla każdej z proponowanych metod badania sprawozdania finansowego.

 

Przygotowane przez biegłych rewidentów oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki, odpowiadające w/w warunkom, należy przesłaćna adres Stada Ogierów Książ Sp. z o.o.  w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2011r.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl