30.01.2012
Czas wyźrebień klaczy w Stadzie Książ - Zapraszamy
Styczeń w stadzie to tradycyjnie miesiąc pierwszych wyźrebień. W stajni mr IV znajdują się źrebaki z klaczami. Widok mamy i dziecka klika dni po porodzie we wszystkich budzi wzruszenie i choć koniec miesiąca jest wyjątkowo mroźny, to właśnie źrebaczki są zapowiedzią wiosny, radości i pozytywnych planów na przyszłość. Do dnia 28.01.12 r. wyźrebiły się trzy klacze: 1. Nasturcja urodziła klaczkę w dniu 12.01.12 po Pikolo. 2. Laweneda urodziła klaczkę w dniu 18.01.12 po Pikolo. 3. Egeria urodziła karego ogierka w dniu 28.01.12 po Pikolo. Do wyźrebienia mamy jeszcze 27 klaczy i ostatni poród planowany jest 30 maja br. od klaczy Fudżijama.

CZAS WYŹREBIEŃ KLACZY!!!


Wiosną źrebi się największa ilość klaczy. Sezon kopulacyjny w hodowli koni trwa zazwyczaj od lutego do czerwca, wiosna jest więc okresem gdy przypada najwięcej wyźrebień. Klacze należą do zwierząt o najniższym współczynniku odchowanego potomstwa, który wynosi 55-60%, a ciąża należy do najdłuższych wśród zwierząt gospodarskich. Klacz mniej więcej na miesiąc przed porodem należy przeprowadzić do osobnego boksu gdzie będzie czysto, dosyć dużo miejsca najlepiej ok.3*3-4m, tak by klacz mogła swobodnie położyć i wstać. Klacz powinna mieć codzienny ruch na świeżym powietrzu. Pasze powinny być dobre jakości , a klacz musi mieć dostęp do lizawki i otrzymywać odpowiednią ilość dodatku mineralno-witaminowego.
Ciąża u klaczy trwa 338-340 dni, a zwierzę może się wyźrebić na dwa tygodnie przed tą datą, jak również przenosić ciąże 2-3 tygodnie. Dlatego też klacz powinno się obserwować już 2-3 tygodnie przed planowanym porodem.
Pierwszymi objawami zbliżającego się porodu są zwykle powiększenie się wymienia i pojawienie się woskowatej wydzieliny na sutkach na kilka dni przed wyźrebieniem. Są jednak znane przypadki kiedy powiększenie wymienia występuje tuż przed porodem, a także, kiedy klacz na miesiąc przed zbliżającym się porodem powiększa wymię, a dwa tygodnie przed pojawia się już mleko. Najczęściej jednak białe kropki siary pojawiają się na kilka godzin przed wyźrebieniem. Kilka dni przed porodem występuje też zwiotczenie, wiązadeł krzyżowo-miednicowych. Bliskie rozpoczynanie porodu oznajmia niepokój klaczy, która może krążyć bo boksie, przestępować z nogi na nogę, kłaść się i na przemian wstawać, oglądać na boki. Odchodzą wody płodowe, a gdy pojawiają się parcia , ukazuje się pęcherz płodowy.Klacz zwykle wtedy kładzie się  i wstaje dopiero po zakończeniu porodu. Należy zwrócić uwagę na to aby klacz tak się położyła aby miała miejsce na wyparcie źrebaka. Zwykle najpierw pojawia się nóżka, potem druga, a następnie pysk i głowa źrebaka. Wypieranie źrebaka trwa 10-30 minut i nie powinno przekroczyć godziny, gdy wszystko przebiega prawidłowo. Szybkość z jaką klacz potrafi urodzić sprawia, że niektórzy właściciele nie widzieli nigdy porodu. Porody patologiczne spotyka się najczęściej u klaczy zimnokrwistych ok.10% oraz u klaczy pełnej krwi angielskiej ok.4%. Problemy wynikają najczęściej z nieprawidłowego ułożenia źrebaka i wtedy najczęściej potrzebna jest pomoc weterynarza. Morze zdarzyć się że kopytko nie trafia w srom, tylko powyżej lub poniżej, oraz np. podwinięcie nóżki lub głowy. W przypadku konieczności pomagania w wychodzeniu źrebaka na zewnątrz należy pamiętać, aby nie pociągać za obie nóżki od razu, ale na przemian, tak aby ustawić obręcz barkową ukośnie. Gdy wychodzące kopytka nie rozerwą pęcherza płodowego, należy go zwłocznie przerwać, aby źrebię się nie udusiło, bo w momencie przerwania pępowiny nie będzie miało jak oddychać.
Pępowina przerywa się zazwyczaj sama, co powodują ruchy klaczy i źrebięcia, w naturalnym przewężeniu w odległości kilka centymetrów od brzucha. Jeśli trzeba należy pępowinę przeciąć, podwiązać ja w miejscu przewężenia i dopiero odciąć. Kikut przy brzuszku należy bezwzględnie zdezynfekować jodyną, gdyż jest to droga wnikania drobnoustrojów powodujących m.in. kulawkę, która może zakończyć się zejściem śmiertelnym. Należy zwrócić uwagę czy źrebie nie ma trudności oddechowych, bo mogło zachłysnąć się wodami płodowymi. W takim przypadku należy oczyścić jamę ustną i pobudzić oddychanie przez uciskanie klatki piersiowej i energiczny masaż. Wskazane jest też wykonanie sztucznego oddychania. Najczęstszą przyczyną śmiertelności okołoporodowej jest zamartwica i niedotlenienie wynikające z opóźnienia lub niepodjęcia czynności oddechowych.
Klacz po porodzie wstaje zazwyczaj w ciągu 10-15 minut. Łożysko powinno odejść w przeciągu pół godziny do trzech. Łożysko należy zawsze obejrzeć, czy wyszło w całości. Gdy łożysko nie odejdzie w przeciągu 4 godzin po porodzie, należy wezwać weterynarza, gdyż zatrzymanie może prowadzić do zatrucia, ochwatu i zapalenia otrzewnej, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia klaczy. Przyczynami mogą być zaburzenia przebiegu porodu, przedłużająca się ciąża czy zaawansowany wiek klaczy. Macica powraca do swojej normalnej wielkości zazwyczaj po 8-15 dniach po porodzie, klacze, które mają zapewniony ruch szybciej przechodzą ten okres.
Klacze po porodzie mogą dostać siano, a gdy wyschnie i odpocznie, można ją napoić wodą o temp. pokojowej. Podstawowym pokarmem dla karmiącej jest bardzo dobrej jakości siano łąkowe, podawane bez ograniczeń. Dla klaczy półkrwi o macie ciała 600 kg zapotrzebowanie pokarmowe może pokryć 6 kg siana i 4-4,5 kg owsa. Ważny jest również dodatek soli mineralnych i witamin oraz zapewnienie stałego dostępu do wody. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta o 50-70% w porównaniu do okresu przed porodem. Bardzo ważne dla klaczy i źrebięcia jest pastwisko,ze względów pokarmowych i zapewnienia ruchu. Ruch jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju źrebaka, zarówno fizycznegi, jak i psychicznego.  

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl