23.03.2012
FATRO
Stosujemy preparaty dla koni FATROFERTIL PLUS i FATROMIX EQ plus LM firmy FATRO. Nasze klacze hodowlane (ok. 35szt.) otrzymują od końca 2006r. preparat FATROFERLIL PLUS. Od tego czasu wyraźnie poprawiła się ich źrebność, jest mniej resorpcji i mniej jest zatrzymań łożysk po wyźrebieniu. Od 2007r. nasze ogiery (ok.15szt.) i klacze (ok. 35szt.) dostają również preparat FATROMIX EQ plus LM. Zwłaszcza w początkowym okresie podawania nastąpiła wyraźna poprawa jakości sierści, kondycji i stanu kopyt. Dobry stan kopyt i jakość sierści utrzymuje się nadal.

LINK DO STRONY PRODUCENTA TU

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl