06.06.2012
VII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU W DNIU 17.06.2012 R.
VII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO oraz ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU HIPODROM - KSIĄŻ 17 czerwca 2012

VII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
W UJEŻDŻENIU

O PUCHAR  ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

oraz

ZAWODY REGIONALNE w  UJEŻDŻENIU

 

  HIPODROM - KSIĄŻ

17  czerwca 2012

 

 

 

Zawody dedykowane są Zbigniewowi Dąbrowskiemu – byłemu wieloletniemu Dyrektorowi  Stada Ogierów Książ, postaci, która stworzyła doskonałe warunki  i wspaniały klimat dla  rozwoju sportu jeździeckiego, hodowli i popularyzacji regionu. 

Dzięki Jego staraniom i pracy jako trenera młodzi jeźdźcy z Książa osiągali sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, SO Książ m.in. poprzez organizację Pucharu Świata
w Ujeżdżeniu stało się znane w Polsce i Europie, a wałbrzyszanie mogli podziwiać takie sławy, jak np. Holenderkę Anky van Grunsven. Ciekawym wydarzeniem były aukcje koni, które przyciągały hodowców z zagranicy i gromadziły liczne rzesze widzów.

Umożliwiając młodzieży realizację ich marzeń o sporcie jeździeckim, Zbigniew Dąbrowski współtworzył dolnośląskie środowisko jeździeckie. 

Posiadając tak bogatą historię oraz warunki, mamy okazję do organizacji już siódmej edycji zawodów konnych dla dzieci i młodzieży.

Równolegle odbędą się Zawody  Regionalne w Ujeżdżeniu.

 

ORGANIZATOR:

 Młodzieżowy Klub Jeździecki „RANDON  WAŁBRZYCH”           

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stado Ogierów Książ,

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu,

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

 

MIEJSCE:Hipodrom -Książ

 

TERMIN: 17 czerwca 2012r   (niedziela)

 

 

VII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
W UJEŻDŻENIU O PUCHAR  ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

 

Celem Mistrzostw jest:

 • Propagowanie jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej całego życia.
 • Propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie młodemu pokoleniu miłośników koni i jeździectwa, rekreacyjnie uprawiającemu jazdę konną, udziału w sportowej rywalizacji.
 • Wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, nawiązanie przyjaźni.
 • Zwrócenie uwagi władz i organizacji na potrzebę rozwijania rekreacji

      oraz sportu jeździeckiego w regionie.

W konkursach mogą uczestniczyć uczniowie, studenci, a także młodzież do lat 25.
W klasyfikacji indywidualnej punktacji podlega 1 konkurs.

Startujących obowiazuje aktualna książeczka zdrowia sportowca, amatorów w przypadku jej nieposiadania zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach. Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w tegorocznych zawodach.

         

Amatorzy

 • Na koniach rekreacyjnych  KONKURS  próba ujeżdżeniowa na BOJ –Towarzyski (Czworobok 20x40 m)
 • Na koniach prywatnych KONKURSL2, P1, N6  - Towarzyski

 (Czworobok 20x60)

 

Zawodnicy

KONKURSL2 szkoły podstawowe - ZR

KONKURS  P1 gimnazja- ZR

KONKURS  N6 szkoły ponadgimnazjalne, studenci i młodzież - ZR

 

KATEGORIE:

 1. Szkoły  podstawowe   
 2. Gimnazja 
 3. Szkoły  ponadgimnazjalne (do r. ur. 1993)
 4. Studenci  i młodzież do lat 25 

 

 

 • STRÓJ ZAWODNIKA

Zgodnie z regulaminem PZJ

 

Wszyscy startujący poproszeni zostaną o podanie krótkiej charakterystyki swojej osoby, (szkoła, uczelnia,) zainteresowań, „życiorysu jeździeckiego”, instruktorów, trenerów oraz w przypadku właścicieli koni kilku szczegółów dotyczących hodowli. Pozwoli to komentatorowi zawodów przedstawić widzom konia i dosiadającego go jeźdźca.

 

 

ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU

 

 • KONKURSL2
 • KONKURS  P1
 • KONKURS  N6
 • KONKURSC3

Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja PZJ

 

 „WAŁBRZYCH KADRYL CUP”

Konkurs zespołowy z muzyką - towarzyski

Zapraszamy do udziału w konkursie zespołowym  (bez opłaty startowej)

Prezentacje do 20 min.

Liczba startujących: 4 – 12 par

Program dowolny.

Czworobok 20x60 m

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 czerwca 2012r.

 • drogą elektroniczną na adres MKJ_RANDON_WALBRZYCH@interia.pl
 • pocztą  MKJ „RANDON WAŁBRZYCH” 58-305 Wałbrzych ul. Lipowa 2
 • faksem  do II LO   74 84 235 92

 

WPISOWE : 40zł / konkurs

na konto (do 14 czerwca 2012r)

MKJ „RANDON WAŁBRZYCH”

ALIOR BANK o/Wałbrzych   65 2490 0005 0000 4500 7989 8399

 

NAGRODY

Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii Mistrzostw  i konkursów - ZR. Konie otrzymują flots. Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego dla najlepszej pary Mistrzostw.

 

 

SĘDZIOWIE

Sędzia główny:  Janusz Lawin

Sędzia:  Anna Augustyńska - Mincger

Sędzia Honorowy w konkursie „Wałbrzych Kadryl Cup”:  Zbigniew Dąbrowski

ZAPLECZE

Zawodnicy we własnym zakresie zobowiązani są do zapewnienia transportu i wyżywienia koni.

Boksy dla koni można rezerwować w Stadzie Ogierów Książ tel. 74 840 58 67  - wg cennika Stada.

Organizator zapewnia opiekę weterynaryjną i medyczną.

Rozprężalnia: podłoże trawiaste w sąsiedztwie czworoboku konkursowego - młodzież do lat 18  lub piaszczyste poza terenem hipodromu.

Czworobok konkursowy: podłoże piaszczyste.

Po każdym konkursie nastąpi przerwa techniczna na wyrównanie podłoża.

Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu.

Wszystkich startujących obowiązuje ubezpieczenie NNW - jeździectwo

Listy startowe dostępne będą pocztą zwrotną e-mail 16.06.2012r (sobota) po godz. 19.00

Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje

 KODEKS  POSTĘPOWANIA Z KONIEM MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI JEŹDZIECKIEJ FEI

Informacje: Wioletta Jeczeń tel. 694 643 237

e-mail wioje@interia.pl

 

 

Zgłoszenie do Zawodów Regionalnych wg zgłoszenia PZJ

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU
O PUCHAR
ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

KSIĄŻ, 12  czerwca 2011


(wypełniać drukowanymi literami)

 1. Imię i nazwisko:

 

 1. Telefon kontaktowy:

 

 1. Mail :

 

 1. Miejscowość zamieszkania:

 

 1. Data urodzenia:

 

 1. Szkoła/uczelnia/praca:     (pełna nazwa z adresem)
 2. Zawodnik („życiorys jeździecki”, instruktorzy, trenerzy,zainteresowania)
 3.  Dane konia (wiek, płeć, rasa, maść, właściciel, hodowla, stadnina)

 

 

ZAPRASZAMY 

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl