05.10.2010
Mistrzostwa młodzieży szkolnej i akademickiej
20 czerwca w Stadzie Książ odbędą się Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego.

Stado Ogierów Książ dzięki możliwościom bazowym i zaangażowanym pasjonatom jeździectwa, stało się  kolebką sportu jeździeckiego, umożliwiając młodzieży rozwój pasji jeździeckich. Wielu z nich do dziś uprawia jeździectwo na poziomie zawodniczym. Niektórzy są uznanymi trenerami, szkolą czołowych zawodników Polski, współpracują z ekipami Czech i Niemiec. Inni prowadzą ośrodki jeździeckie w Wałbrzychu i okolicach.

Młodzi pasjonaci koni i jeździectwa, którym dano możliwość rozwoju w tej dyscyplinie, obecnie doskonale promują nasz region. Jednocześnie są wzorem dla młodych adeptów jazdy konnej. Postacią, która stworzyła warunki  i wspaniały klimat do uprawiania sportu jeździeckiego jest Zbigniew Dąbrowski - były wieloletni dyrektor książańskiego Stada.  Dzięki Niemu młodzi jeźdźcy z Książa osiągali sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.  To Jego zasługą jest, że Książ, m.in. poprzez organizację Pucharu Ašwiata w Ujeżdżeniu stał się znany w  Europie i na świecie, a wałbrzyszanie mogli w Książu podziwiać takie sławy, jak Holenderkę Anky van Grunsven. Ciekawym wydarzeniem były aukcje koni, które przyciągały hodowców z zagranicy i gromadziły liczne rzesze widzów.
Działania podejmowane przez Zbigniewa Dąbrowskiego dla rozwoju  jeździectwa, hodowli oraz popularyzacji regionu są nieocenione.
Posiadając tak duże doświadczenie kolejnych pokoleń oraz doskonałe warunki, mamy okazję do organizacji już piątej edycji zawodów konnych dla dzieci i młodzieży.

CELEM  MISTRZOSTW  JEST:

 • Propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży,
 •  Umożliwienie młodemu pokoleniu miłośników koni i jeździectwa, rekreacyjnie uprawiającemu jazdę konną, udziału w sportowej rywalizacji,
 • Umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich postępów w nauce jazdy konnej oraz motywowanie ich do dalszej pracy nad własnym rozwojem umiejętności jeździeckich w kierunku zdobywania Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ,
 • Wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, nawiązanie przyjaźni,
 • Ukazanie walorów zdrowotnych, estetycznych, etycznych i społecznych szeroko pojętego jeździectwa,
 • Propagowanie jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej całego życia.
 • Poznanie historii jeździectwa w regionie wałbrzyskim,
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za inne istoty żywe,
 • Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży,
 • Włączenie dyscypliny do współzawodnictwa szkół Szkolnego Związku Sportowego - finał dolnośląski,
 • Zwrócenie uwagi czynników opiniotwórczych na potrzebę rozwijania rekreacji i sportu jeździeckiego dzieci i młodzieży w regionie wałbrzyskim.

ORGANIZATOR:    Stado Ogierów Książ
II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu (ZS nr 2)
Młodzieżowy Klub Jeździecki "Randon Wałbrzych"
Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

MIEJSCE:
Stado Ogierów Książ - Hipodrom- Czworobok (20A—60)

Założenia i karta zgłoszeniowa

Program - konie prywatne

Próba ujeżdżeniowa do odznaki brązowej - formularz

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl