23.05.2013
Ponownie w Stadzkie Książ - MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
Zapraszamy na VII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO oraz ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU.

 

 

 

 

 

VIII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
W UJEŻDŻENIU O PUCHAR  ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

oraz

ZAWODY REGIONALNE w  UJEŻDŻENIU

 

WAŁBRZYCH – KSIĄŻ, 22 - 23 czerwca 2013r

 

Edukacja - Rekreacja - Sport

 

Zawody dedykowane są Zbigniewowi Dąbrowskiemu Dyrektorowi  Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu w latach 1970-1992, postaci, która stworzyła doskonałe warunki 
i wspaniały klimat dla  rozwoju sportu jeździeckiego, hodowli i popularyzacji regionu.

17 października 2012 r. Zbigniew Dąbrowski został uhonorowany
przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja  i Radę Miasta Wałbrzycha tytułem:

Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha


Foto: K. Żarkowski


„Nadając tytuł, rada miasta uznała jego zasługi dla rozwoju jeździectwa, hodowli
oraz dla popularyzacji i promocji Wałbrzycha i regionu. Zwrócono uwagę na sukcesy sportowców związanych ze Stadem i rangę zawodów organizowanych przez byłego dyrektora, m. in. Pucharu Świata w Ujeżdżeniu. Wielu wychowanków dyrektora uprawia
do dzisiaj jeździectwo na poziomie zawodniczym, niektórzy są uznanymi trenerami, szkolą czołowych zawodników Polski, współpracują z ekipami Czech i Niemiec.

pr. MS”www.um.walbrzych.pl

 

 

Posiadając tak bogatą historię oraz warunki, mamy okazję do organizacji już ósmej edycji zawodów konnych dla dzieci i młodzieży.

 

ORGANIZATOR:

 Młodzieżowy Klub Jeździecki „RANDON  WAŁBRZYCH”           

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stado Ogierów Książ,

Sudecki Ludowy Klub Sportowy ”Książ”

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu,

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

 

 MIEJSCE:Hipodrom -Książ

 

TERMIN:22 czerwca 2013r   (sobota) - SPORT

 

KONKURSY:

 • PROGRAM „Debiuty” (stęp, kłus, uczniowie do lat 15-tu, czworobok 20x40m )
 • PROGRAML2 (PZJ 2010) – Towarzyski (czworobok 20x40m)
 • PROGRAML2 (PZJ 2010) - (czworobok 20x60m) ZR-A
 • PROGRAM  P1 (FEI 2010) - Towarzyski
 • PROGRAM  P1 (FEI 2010) -  ZR-A
 • PROGRAM  N6 (PZJ 2010) - ZR-A
 • PROGRAMC3 (FEI 2010) - ZR-A

Uwaga: kolejność konkursów podana zostanie w programie godzinowym.

 

SĘDZIOWIE

Sędzia główny: dr Beata Bek

Sędzia:  Eliza Skórczyńska

 

LEKARZ WETERYNARII

Katarzyna Szklennik – Czerska

Powiatowy lekarz weterynarii zgodnie ze wskazaniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienie podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia

 

 1. szczepienie przypominające:
 2. co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na
  7 dni przez przybyciem na zawody.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 czerwca 2013r.

 • drogą elektroniczną na adres MKJ_RANDON_WALBRZYCH@interia.pl
 • pocztą  MKJ „RANDON WAŁBRZYCH” 58-305 Wałbrzych ul. Lipowa 2
 • faksem  do II LO   74 84 235 92

 

WPISOWE : 50zł / konkurs

na konto (do 10 czerwca 2013r)

MKJ „RANDON WAŁBRZYCH”

ALIOR BANK o/Wałbrzych   65 2490 0005 0000 4500 7989 8399

 

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozprężalnia: podłoże trawiaste w sąsiedztwie czworoboku konkursowego lub piaszczyste poza terenem hipodromu.

Czworobok konkursowy: podłoże piaszczyste 20 x 60 m.

Boksy i stanowiska dla koni można rezerwować w Stadzie Ogierów Książ tel. 74 840 58 67  - wg cennika Stada.

Organizator zapewnia opiekę weterynaryjną i medyczną.

Zawodnicy we własnym zakresie zobowiązani są do zapewnienia transportu i wyżywienia koni.

Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu.

NAGRODY

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych konkursów. Konie otrzymują flot’s, zawodnicy koszulki bawełniane z logotypem zawodów.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

ZAWODY REGIONALNE w  UJEŻDŻENIU

Zawodnicy DZJ, WZJ, zgodnie z przepisami PZJ

 

VIII MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ
W UJEŻDŻENIU O PUCHAR  ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

 

W konkursach mogą uczestniczyć uczniowie, studenci, a także młodzież do lat 25.
Uczestnik może wystartować w jednym lub dwóch różnych konkursach. W przypadku startu w dwóch konkursach, klasyfikacji podlegać będzie jeden konkurs - wyżej oceniony.

 Wyniki uzyskane przez zawodnika DZJ lub PZJ są jednocześnie liczone do klasyfikacji Mistrzostw, jak również do wyników Zawodów Regionalnych.        

Zawodników obowiązuje aktualna książeczka zdrowia sportowca, amatorów w przypadku jej nieposiadania, zaświadczenie lekarskie. Dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w tegorocznych zawodach.

Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia. Dokumentacja zgodna z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi i PZJ.         

KONKURSY:

Amatorzy ( do wyboru)

 • PROGRAM „Debiuty” (stęp, kłus) dla osób, które rozpoczynają naukę jazdy konnej
  i po raz pierwszy startują w zawodach, do lat 15-tu (czworobok 20x40m)
 • PROGRAML2 (PZJ 2010)  – Towarzyski (czworobok 20x40m)
 • PROGRAM  P1 (FEI 2010) - Towarzyski (czworobok 20x60m)

 

Zawodnicy ( do wyboru),(czworobok 20x60m)

 • PROGRAML2 (PZJ 2010) i wyższe szkoły podstawowe i gimnazja,
 • PROGRAM  P1 (FEI 2010) i wyższe szkoły ponadgimnazjalne, studenci i młodzież

 

KATEGORIE:

 1. Szkoły  podstawowe   
 2. Gimnazja 
 3. Szkoły  ponadgimnazjalne (do r. ur. 1994)
 4. Studenci  i młodzież do lat 25 

 

NAGRODY:

Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego dla najlepszej pary Mistrzostw w kategorii zawodnik oraz  dla najlepszej pary Mistrzostw w kategorii amator. Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii Mistrzostw. Konie otrzymują flot’s.

 

STRÓJ ZAWODNIKA:

Zgodnie z regulaminem PZJ.

Młodzież do lat 18-tu obowiązkowo kaski.

Amatorzy mogą wystartować w kamizelce.

 

Wszyscy startujący poproszeni zostaną o podanie krótkiej charakterystyki swojej osoby, (szkoła, uczelnia,) zainteresowań, „życiorysu jeździeckiego”, instruktorów, trenerów oraz w przypadku właścicieli koni kilku szczegółów dotyczących hodowli. Pozwoli to komentatorowi zawodów przedstawić widzom konia i dosiadającego go jeźdźca.

Listy startowe dostępne będą pocztą zwrotną e-mail

 

Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje

 KODEKS  POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje,że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

 

Dnia 2 maja 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR  ZGŁOSZENIA

 

MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU
O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

ZAWODY REGIONALNE


(wypełniać elektronicznie lub drukowanymi literami)

 

 1. IMIĘ i NAZWISKO:

 

AMATOR / ZAWODNIK

 

KOŃ:

 

KONKURS:

 

KATEGORIA:

 

 1. Telefon kontaktowy:
 2. Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów:
 3. Mail :

 

 1. Miejscowość zamieszkania:

 

 1. Data urodzenia:

 

 1. Szkoła/uczelnia/praca:     (pełna nazwa z adresem)
 2. Zawodnik („życiorys jeździecki”, instruktorzy, trenerzy, zainteresowania)
 3.  Dane konia (wiek, płeć, rasa, maść, właściciel, hodowla, stadnina, życiorys)

 

*Przy zgłoszeniu elektronicznym, w temacie proszę wpisać:

KSIĄŻ, konkurs…., zawodnik Z / amator A, nazwisko zawodnika, koń, kategoria wiekowa zawodnika

 

 

TERMIN:23 czerwca 2013r   (niedziela)

                                          EDUKACJA I REKREACJA

Konkurs zespołowy „Wałbrzych Kadryl Cup” 

Prezentacja ośrodków jeździeckich i agroturystyki konnej.

„Warsztaty Jeździeckie”

Spotkanie z P. Zbigniewem Dąbrowskim

 

Informacje: Wioletta Jeczeń tel. 694 643 237

lub e-mail: MKJ_RANDON_WALBRZYCH@interia.pl

ZAPRASZAMY J

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl