07.08.2013
W dniach 26-28.07.2013 zapraszamy do Stada Ogierów Książ na Mistrzostwa Polski w Powożeniu
Organizatorem zawodów jest Sudecki Ludowy Klub Sportowy "Książ" oraz Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POWOŻENIE 2013

Ranga zawodów: ZK MP D-2 , D-1, Zaw.Towarzyskie Miejsce: Książ

Data: 26-28.07.2013

WARUNKI OGÓLNE:

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:

- Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

- Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego

- Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia 2012

- Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego,

- Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni,

- FEI Rules for international combined Driving events,10th edition, 1st January 2009

( nowelizacja 01.01.2012)

- Przepisy o Sędziach

Propozycje zatwierdzone przez PZJ

Warszawa, dn. 02.07.2013

POWOŻENIE 2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Typ zawodów

Ranga zawodów: ZK MP D-2 , D-1

Kategoria wiekowa: S,M,J

Data : 26-28.lipiec.2013

Miejsce: Książ

2. Organizator

Nazwa: Sudecki Ludowy Klub Sportowy "Książ'

Adres ul.Jeżdziecka 3

Tel: 748405860 Fax: 748405860

Email: strona www:

3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów: Leszek Łachmacki

Biuro Zawodów: Anna Głoskowska

Kontakt: 695923252 meail:agloskowska@gmail.com

II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Regulaminem Powożenia 2011,załącznik nr.1)

1. Komisja Sędziowska:

Lp. Imię Nazwisko Funkcja KLASA

1. Stefan Kęszycki Sędzia Główny

2. Błażej Czajka Sędzia

3. Anna Kęszycka Sędzia

4. Tomasz Mosakowski Sędzia

5. Ryszard Szymoniak Sędzia

2. Delegat Techniczny: Krzysztof Rembowski

Asystent Delegata Technicznego:

3. Gospodarz Toru: Czesław Konieczny

Asystent Gospodarza Toru:

4. Szef Komisarzy: Zbigniew Bojda

Komisarze: Józef Śląski

5. Delegat weterynaryjny:Maciej Gniazdowski

6. Lekarz weterynarii zawodów: Zdzisław Peczyński

7. Komisja Odwoławcza (obowiązkowo tylko podczas MP):

Przewodniczący: Zbigniew Dąbrowski

Członkowie:

 

 

Piotr Helon

POWOŻENIE 2013

III WARUNKI TECHNICZNE

1. Program zawodów:

KLASA

L-1,2

KLASA

N-1,2

KLASA

C-1,2

KLASA

Open- 1,2

Data/godz. Data/godz. Data/godz. Data/godz.

Otwarcie stajni 24.07.g.10 24.07.g.10.00 24.07.g.10.00 24.07.g.10.00

Zebranie techniczne 25.07.g.19.00 25.07.g.19.00 25.07.g.19.00 25.07.g.19.00

Przegląd Weterynaryjny 25.07.g.17.00

Próba Ujeżdżenia 26.07.g.10.00 26.07.g.10.00 26.07.g.10.00 nie

obowiązkowo

Próba terenowa 27.07,g.10.00 27.07,g.10.00 27.07,g.10.00 27.07,g.10.00

Próba zręczności 28.07,g.11.00 28.07,g.10.00 28.07,g.10.00 28.07,g.10.00

2. Próba Ujeżdżenia (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-4)

Klasa

konkursu

Program

Ujeżdżenia

L1,L2

Open

MPMK Konie 4 letnie

N1,N2 5 MPMK Program Nr

6A

C1 Progran Nr.9

C2 Program Nr 8B

3. Próba terenowa ( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-7)

Odcinki Dystans Chody

Szybkość

km/h

Liczba

przeszkód

Liczba bramek w

przeszkodzie

L N C L N C L N C L N C L N C

A 4 km 5 km 8 km dowolny 13 14 15

D 800 m 800 m

Transfer

1000 m

6 6 7

E 4 km 5 km 8 km

dowolny

13 13 14 5 6 8

Max

3

Max

3

Max 6

4. Próba zręczności (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-7)

Liczba

przeszkód

Maksymalne

tempo m/min

Rozstaw

przeszkód

Liczba

przeszkód

wieloczłonowych

Liczba bramek

w przeszkodzie

wieloczłonowej

L N C L N C L N C L N C L N C

14

– 16

16

-19

Max 20

czwórki

200,

pary

i single

220

czwórki

220,

pary

i single

230

Czwórk

i 230,

Pary

i

single

250

+40 +30 +20 1 2 3 3 4 4

POWOŻENIE 2013

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1-2

Regulaminu Powożenia:

Uczestnicy nie zarejestrowani w PZJ i WZJ obowiązuje:

- aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeżdziectwa

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków [NNW]

- osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna aktualna zgoda rodziców lub opiekuna

prawnego

Zawody Towarzyskie są dla Zawodników i koni nie posiadających licencji WZJ i są rozgrywane

zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 6.02.2013 dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w

jeżdziectwie.

2. Zgłoszenia:

Zgłoszenia wstępne Data: 28.06.2013

Zgłoszenia imienne Data: 10.07.2013

Zgłoszenia ostateczne Data 15.07.2013

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: agloskowska@gmail.com

3. Warunki finansowe:

Boksy o wymiarach 3x3 - opłata za boks 300 zł opłata za stanowisko 150zł

Wpisowe:

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

Przedpłata na boksy/wpisowe wysokości 300 PLN zostanie zapłacona do dnia 15.07.2013

Nazwa Banku:

Adres odbiorcy:ul.Jeżdziecka 3

Kod pocz.odbiorcy: 58-306 Wałbrzych

Nazwa Odbiorcy: SLKS "Książ"

Numer konta: 82102050950000510200765511

Pasza i siano własne na koszt KO

Podłączenie samochodu do prądu organizator : zapewnia nie zapewnia

4. Zakwaterowanie i wyżywienie.

Lista hoteli:

Hotel Zamek Książ

Wyżywienie: Na koszt zawodników na koszt KO

Klasa Opłata (PLN)

L 300

N 300

C 300

Open 300

POWOŻENIE 2013

Dnia 26.07. o godz.20.00 organizator zaprasza ekipy uczestniczące w Zawodach na uroczystą kolację przy muzyce.

Podsumowanie wyników po dwóch dniach.

Stajnie zostaną udostępnione od dnia 24.07.2013 godz.10.00

V. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1-10, art. 37 p.1-5 oraz

Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4)

Miejsce Klasa L 1,2 Klasa N-1,2 Klasa C-1 Klasa C-2 Klasa Open-

1,2

I Puchar

Nagrody

Rzeczowe

Puchar

Nagrody

Rzeczowe

600 zł 1800 zł Puchar

Nagrody

Rzeczowe

II j.w j.w 500 zł 1500 zł j.w.

III j.w. j.w. 400zł 1200 zł j.w.

IV 300 zł 1000 zł

V 200 zł 500 zł

SUMA 2000 zł 6000 zł

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) – wstęgami honorowymi powinno być

udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii.

Minimalna liczba nagród w każdej klasie musi opierać się na zasadzie - jedna nagroda na

czterech zawodników, przy zachowaniu minimum 5 nagród. W przypadku, gdy liczba

startujących jest niewielka, to –pomimo innych zapisów w propozycjach, z wyjątkiem

Mistrzostw Polski i Pucharu Polski– organizator może posłużyć się następującym kluczem:

Liczba

startujących

liczba

nagród

1 - 4 1

5 - 8 2

9 – 12 3

13-16 4

17 - 20 5

VI. INNE

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków

i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży,

zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich

pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego

ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

POWOŻENIE 2013

2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

a. szczepienie podstawowe:

· pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień

· drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od

pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominające:

· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres

karencji);

· żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed

przybyciem na zawody.

Lp funkcja Imię i nazwisko telefon

1. Powiatowy lekarz wet. Bogusław Czerski 602 739 134

2. Delegat wet. PZJ Maciej Gniazdowski 605 409 441

3. Lekarz wet. zawodów Zdzisław Peczyński 502 657 021

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje,

że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać

zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w

każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl