14.07.2010
Triumf Stada Książ na Partynicach
11 lipca 2010 roku na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej. Do czempionatu zgłaszano ogierki roczne, klaczki roczne, dwuletnie i trzyletnie. W czempionacie mogły brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy śląskiej.

W klasie klaczy 3-letnich pierwsze miejsce zajęła klacz NAREW hodowli i własności STADA KSIĄŻ, urodzona w 2007 roku córka ogiera Nomen oraz klaczy Neretwa to piękne zwycięstwo w stawce 10 klaczy z całej Polski.
Jako ciekawostkę należy dodać, iż Narew uzyskała najwyższą note całego czempionatu - 46,33 pkt na co złożyło się między innymi 3A—10 za typ oraz 3A—10 za kondycję, pielęgnację i przygotowanie. Oceny koni dokonywała Komisja powołana przez Organizatora - Polski Związek Hodowców Koni w składzie 3 osób:
 
Krzysztof Wójcik - przewodniczący
Maciej Wyszomirski - członek
Dorota Mżller - członek.

 W ocenie koni Komisja stosowała skalę od 1 do 10 punktów, osobno za:
- typ
- pokrój
- stęp
- kłus
- kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy .

Oceniane konie były pokazywane w hali na trójkącie: w ręku, w stępie i w kłusie. Ocena była podawana do publicznej wiadomości po prezentacji każdego konia. O kolejności zajętych miejsc decydowała liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu decydowała wyższa nota kolejno za:
- typ
- pokrój
- ruch
- kondycja pielęgnacja i przygotowanie do wystawy.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl