05.06.2014
Zaprzęgowy Zakład Treningowy dla klaczy rasy śląskiej - turnus II
W dniu 6.05.2014r. odbyły się kwa­li­fi­ka­cje kla­czy rasy śląskiej do stacjo­nar­nego tre­ningu zaprzę­go­wego w ZT.
Do zaprzęgowego zakładu treningowego w SO Książ zakwalifikowane zostały 22 klacze.
Aż trzy otrzymały ocenę 83 pkt bonitacyjne.
Zakończenie zakładu odbędzie się w dniach 4-5.07.2014r.
 
GALERIA

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl