08.07.2013
Szkółka Jeździecka
W bieżącym roku szkolnym w Stadzie Ogierów Książ uruchamiamy Szkółkę Jeździecką. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu jeździeckiego, rozwijanie umiejętności oraz przygotowanie podopiecznych do egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ a także do udziału w zawodach okręgowych.

Oferta skierowana jest dla dzieci młodzieży oraz dorosłych. Dzieci oraz młodzież do lat 18 chcąca  uczestniczyć w zajęciach nauki jazdy konnej muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w lekcji oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu.

Podczas spotkania organizacyjnego instruktor wręczy wzory zgody do podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Lekcje będą odbywać się na terenie Stada Ogierów Książ dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach 17.30, 18.15 i 19.00 po 45 min . Jazdy prowadzone są na placu maneżowym, bądź na krytej ujeżdżalni na koniach rasy śląskiej przez wykwalifikowanych instruktorów.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej jest zapoznanie się z regulaminem szkółki oraz jego przestrzeganiem.

Odzież i obuwie należy organizować we własnym zakresie (zaleca się dla bezpieczeństwa jeżdżącego dopasowaną bluzę, bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, czapsy).Każdy uczestnik lekcji jazdy konnej wsiadając na konia musi mieć założony kask ochronny OBOWIĄZKOWO!

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym które odbędzie się 09  września  o godz.17.00.

"Jeździć konno może nauczyć się każdy, ale jazda w harmoni z koniem to Sztuka".

Do Niej przybliżamy.

Zaparaszamy

Pobierz kartę zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres marketing@stadoksiaz.pl

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl