29.10.2015
Rozdział ogierów na sezon 2016.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. informuje, że Rozdział Ogierów na sezon 2016 odbędzie się 04.11.2015r. o godz. 12.30 w Stadzie Ogierów w Książu.

W skład komisji d/s Rozdziału Ogierów wchodzą:

  1. Monika Słowik – Kierownik SO Książ
  2. Krzysztof Wójcik – Przewodniczący komisji księgi koni rasy śląskiej
  3. Beata Kapica - Kierownik OZHK Wrocław
  4. Maciej Wyszomirski – Dyrektor ŚOZHK w Katowicach
  5. Małgorzata Studzińska – Główny Specjalista ds. hodowli koni SO Książ

 

            W przypadku, kiedy na ogiera będzie złożona więcej niż jedna oferta, o przyznaniu ogiera dzierżawcy decyduje komisja d/s Rozdziału Ogierów SO Książ. Decyzja zostanie podjęta przez w/w komisję w dniu  04.11.2015r. po ogłoszeniu rozdziału pozostałych ogierów.

            Na sezon 2016 minimalny koszt dzierżawy ogiera rasy śląskiej  to 2.500,-  Kwota ta obejmuje 25 wydanych świadectw pokrycia klaczy x 100,-. W przypadku pokrycia większej liczby klaczy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o. udziela 30% rabatu tzn. koszt 70,- za każde wydane świadectwo.

Dla ras innych minimalna kwota dzierżawy na sezon 2016 to 2.000,- Kwota ta obejmuje 20 wydanych świadectw pokrycia klaczy po 100,-. W przypadku pokrycia większej liczby klaczy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o. udziela 30% rabatu tzn. koszt 70,- za każde wydane świadectwo.

            Począwszy od sezonu 2016 dzierżawca będzie obowiązany ubezpieczyć ogiera wg wartości podanych przez OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.

W przypadku wydzierżawienia 2 ogierów, proponujemy niższą kwotę dzierżawy w wysokości 1.500,- za drugiego ogiera.

            Prosimy dzierżawców o przesyłanie ofert na dzierżawę ogierów, aby w nieprzekraczalnym terminie do 02. 11.2015r. wysłali oferty na adres Stada pocztą, faxem lub mailem.

            W załączeniku podajemy Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy na sezon 2016. Ogiery stacjonujące w SO Książ są do dyspozycji hodowców na miejscu.

 

Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy >>>>>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl