26.04.2016
Hipoterapia - ZAPRASZAMY !!!
Od 1 marca 2016 r. zapraszamy do korzystania z zajęć hipoterapii dla dzieci i osób dorosłych. Zajęcia hipoterapii będą realizowane dla dzieci na konikach polskich a dla dorosłych na koniach śląskich.

Koszt jednych zajęć – 35,00 zł

Wymagania: udokumentowany brak przeciwskazań do hipoterapii, zalecenie do korzystania z zajęć hipoterapuetycznych

Hipoterapeuta prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do regulowania czasu zajęć. Maksymalny czas jednych zajęć hipoterapeutycznych wynosi 30 min.

OHZ – Stado Ogierów Książ posiada ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej na prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych. Osoby korzystające z zajęć hipoterapeutycznych muszą we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Każdorazowo data i godzina zajęć musi zostać uzgodniona z panią Katarzyną Lipińską .              Tel. 601 511 478

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl