04.01.2016
I Eliminacja DALZ 2016
Poczuliśmy już wiosnę - nie tylko w stajni gdzie mamy dużą gromadkę maluchów. Zapraszamy wszystkich, zawodników, kibiców, widzów do odwiedzenia nas w dniu 23 kwietnia. W tym dniu odbędą się pierwsze w tym roku zawody zaprzęgowe, będące pierwszą eliminacją DOLNOŚLASKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ZAPRZĘGOWEJ 2016.
 
 
DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA DALZ 2016
I ELIMINACJA - 23.04.2016 - STADO OGIERÓW KSIĄŻ

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel imprezy:
*promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych
*propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy konia śląskiego
*zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych
*pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu
*spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń

2. Ranga imprezy: ...
liga amatorska – ujeżdżenie, maraton, konkurs zręczności powożenia

3. Organizator:
SLKS KSIĄŻ, Stado Ogierów KSIĄŻ, biuro – tel. 74 840 58 60
Karolina Kubańska, tel. 663 924 159
Justyna Kubańska, tel. 507 079 862

4. Miejsce zawodów:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Stado Ogierów KSIĄŻ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Termin imprezy – 23.04.2016 – sobota
2. Sędzia Główny: Paweł Mazurek
3. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
4. Klasyfikacja wg kategorii:
duże konie – singiel
duże konie – pary
kuce – singiel

UWAGA!!! Minimalna ilość zaprzęgów w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego uznania

5. Program zawodów:
08:00-08:50 – Rejestracja zawodników
08:55-09:45 – Odprawa techniczna
10:25 – Oficjalne rozpoczęcie
10:30-13:00 – Ujeżdżenie – Program wg załącznika nr 3 do Regulaminu DALZ, czworobok 80m x 40m
14:00-17:00 – Maraton + Konkurs Zręczności Powożenia
17:30-18:00 – Ogłoszenie wyników I Eliminacji DALZ 2016, dekoracja, wręczenie nagród, runda honorowa

6. Podłoże: hipodrom – trawiaste, rozprężalnia – trawiaste

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 17.04.2016
Termin zgłoszeń ostatecznych: 20.04.2016 (prosimy o terminowe zgłoszenia)
zgłoszenie w dniu imprezy podczas rejestracji – dodatkowa opłata 100 zł

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres:
dalz.zawody@wp.pl

2. Warunki finansowe:
Wpisowe: 100 zł od zaprzęgu płatne podczas rejestracji w BIURZE ORGANIZATORA
Boksy – 50 zł/konia - ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
SO Książ udostępnia boksy przed imprezą za dodatkową opłatą 50 zł/konia/dobę
Istnieje możliwość zakupienia siania – informacja na miejscu w stadzie
Pasza we własnym zakresie

3. Badania lekarskie i oświadczenia:
Uczestników obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. Organizator rekomenduje powożącym i luzakom, zwłaszcza niepełnoletnim, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie sportów jeździeckich. Dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w imprezie (załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ 2016)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Noclegi:

 
Hotel przy Oślej Bramie (400 m) – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 664 92 70

Hotel Zamkowy (450 m) - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 41 44, www.zamekksiaz.pl

Hotel Książ (450 m) - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 664 38 90, www.ksiazhotel.pl

Hotel Maria (1,5 km) – ul. Wrocławska 134 B, 58-306 Wałbrzych, tel.74 665 01 00, www.hotelmaria.sirbud.pl

Pozostałe miejsca noclegowe na terenie miasta Wałbrzych

Wyżywienie – we własnym zakresie, na miejscu Gospoda
Hubertus oraz catering

IV. NAGRODY
Dla Zwycięzców: medale, floo, nagrody rzeczowe
Dla pozostałych zawodników: floo

V. INNE
1. Ograniczenia odpowiedzialności:
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie uczestników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych darzeń losowych na czas udziału w imprezie.
Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w imprezie – załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach imprezy

2. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Polski Związek Jeździecki, w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę
po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl