23.05.2016
Książańskie konie na międzynarodowych arenach.
Sezon powożeniowy rozpoczął się na dobre. Zawodnik Bartłomiej Kwiatek jak co roku powozi końmi wyhodowanymi w Książu. Nasze konie osiągają spektakularne sukcesy na międzynarodowych i krajowych arenach.

Poniżej osiągniete wyniki  sezonie 2016:

CAI3* HORST ( NED) - koń NIGER - 10 miejsce

CAI3* KLADRUBY ( CZE) - koń SONET - 1 miejsce

CAI3* BENDORIAI ( LTU) - koń NIGER  - 2 miejsce

W najblizszym czasie młode konie stawiające pierwsze kroki na zawodach NARWIK i RENESANS wystąpią w dniach 03-05.06.2016 na  ZK w Bogusławicach. Wiążemy z nimi duże nadzieje na przyszłość.

Zapraszamy do SO Książ gdzie na co dzień można zobaczyć trenig koni, które przygotowują się na zawody pod lejcą samego BARTŁOMIEJA KWIATKA.

Foto : Kwiatek Driving Team

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl