15.06.2016
Szkolenie PZHK.
W dniach 13-15 czerwca na terenie Stada Ogierów Książ odbyło się szkolenie dla pracowników Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni obejmujące tematykę z zakresu programu hodowlanego koni rasy śląskiej. Szkolenie było prowadzone przez Janusza Lawina i Krzysztofa Wójcika.

Fotorelacja - tutaj >>>>

zdjęcie: pokaz Katarzyny Kopery na ogierze Eckermann
fot. Wiesław Pyć

zdjęcia: szkolenie PZHK
fot. Paulina Peckiel

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl