18.07.2016
I Letnie Towarzyskie Zawody Koni Śląskich
Zapraszamy do udziału w zawodach towarzyskich, które odbędą się na placu głównym Stada Ogierów Książ w dniu 07.08.2016 r od godz. 11.15.

LISTY STARTOWE :

TUTAJ >>>

WYNIKI :

TUTAJ >>>

I.INFORMACJE OGÓLNE:
1.1. Miejsce rozgrywania zawodów: Stado Ogierów Książ, plac główny
Kategoria: Zawody Towarzyskie
Termin: 7 sierpień 2016 r.
1.2. Organizator: Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ, OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Zakład Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60
Marketing: marketing@stadoksiaz.pl
1.3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Monika Słowik
1.4. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
1.5. Sekretariat: Joanna Rewers-Kulska
1.6. Spiker: Anna Żmijewska
II. WARUNKI OGÓLNE:
Zawody będą rozegrane w oparciu o aktualne Przepisy PZJ.
III. UDZIAŁ:
Zawodnicy na koszt własny, bez ograniczeń,
IV. WARUNKI TECHNICZNE:
4.1. Zawody na placu zewnętrznym.
4.2. Rozprężalnia i plac konkursowy podłoże piaszczyste
V. WARUNKI UDZIAŁU:
 zawodnicy – obowiązkowe ważne badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach i ubezpieczenie
 konie - koszty transportu pokrywają delegujący
VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:
6.1. Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 6 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00,
na adres e-mail marketing@stadoksiaz.pl
Opłata organizacyjna – 20,00 zł od startu
Istnieje możliwość zarezerwowania wcześniej boksów/stanowisk dla koni w cenie 25,00 zł od konia/dzień.
Liczba ograniczona. W sprawie rezerwacji proszę kontaktować się pod nr tel. 74/ 840 58 60
VII.DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:
7.1. Wymagana dokumentacja dla koni:
Konie muszą posiadać ważny paszport (hodowlany bądź sportowy), aktualne badania i szczepienia.
Bez w/w dokumentu konie nie będą dopuszczone do startu, ani wpuszczone na teren Stada.
VIII. RÓŻNE:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
Listy startowe do wglądu w przed dzień zawodów od godz. 18.00 na stronie www.stadoksiaz.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJĘ NALEŻY PODAĆ DO ORGANIZATORA NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED ZAWODAMI. W przeciwnym przypadku będzie istniała konieczność uiszczenia opłaty organizacyjnej.
VIII. PROGRAM ZAWODÓW: rozpoczęcie konkursów o godzinie 11.15
Konkurs nr 1 – ujeżdżenie (konkursy do wyboru przez uczestników, konieczność ich określenia w zgłoszeniu)
Konkurs nr 2 – konkurs sprawnościowy (na zasadach testu Caprillego)
Konkurs nr 3 – konkurs skoków do 60 cm
Konkurs nr 4 – sprawność w powożeniu
Uwaga! Godzina rozpoczęcia konkursów oraz program mogą ulec modyfikacjom Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Dla zwycięskich koni przewidziane są flo i upominki.

KARTA ZGŁOSZENIA >>>>>

TEST CAPRILLEGO >>>>>>

PROGRAM 1 >>>>>>>>>>>

PROGRAM 2 >>>>>>>>>>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl