24.11.2016
Dzierżawa i rodział ogierów na rok 2017.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. informuje, że Rozdział Ogierów na sezon 2017 odbył się w dniu 18.11.2016 r. w Stadzie Ogierów w Książu.

W skład komisji d/s Rozdziału Ogierów weszli:

  1. Monika Słowik – Kierownik SO Książ
  2. Krzysztof Wójcik – Przewodniczący komisji księgi koni rasy śląskiej
  3. Beata Kapica - Kierownik OZHK Wrocław
  4. Maciej Wyszomirski – Dyrektor ŚOZHK w Katowicach
  5. Małgorzata Studzińska – Główny Specjalista ds. hodowli koni SO Książ
KRYTERIA ROZDZIAŁU :

            W przypadku, kiedy na ogiera będzie złożona więcej niż jedna oferta, o przyznaniu ogiera dzierżawcy decyduje komisja d/s Rozdziału Ogierów SO Książ. Decyzja zostanie podjęta przez w/w komisję w dniu  08.11.2016 r. po ogłoszeniu rozdziału pozostałych ogierów.

            Na sezon 2017 minimalny koszt dzierżawy ogiera rasy śląskiej  to 2.500,- zł.  Kwota ta obejmuje 20 wydanych świadectw pokrycia klaczy. W przypadku pokrycia przez ogiera większej ilości klaczy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o. udziela  rabatu. Kwota każdego wydanego świadectwa powyżej 20 klaczy będzie wynosić 100,- zł.

Dla ras innych minimalna kwota dzierżawy na sezon 2017 to 2.000,- zł . Kwota ta obejmuje 20 wydanych świadectw pokrycia klaczy.  W przypadku pokrycia większej liczby klaczy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o. udziela  rabatu. Kwota każdego wydanego świadectwa powyżej 20 klaczy będzie wynosić 75,- zł.

            Począwszy od sezonu 2017 dzierżawca będzie obowiązany ubezpieczyć ogiera wg wartości podanych przez OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.

            Prosimy dzierżawców o przesyłanie ofert na dzierżawę ogierów, aby w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2016 r. wysłali oferty na adres Stada pocztą, faxem lub mailem.

            W załączeniu podajemy Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy na sezon 2017. Ogiery stacjonujące w SO Książ są do dyspozycji hodowców na miejscu.

LISTA OGIERÓW TUTAJ >>>>>

 ROZDZIAŁ OGIERÓW NA SEZON 2017

Lp.

Nr ewid.

Nazwa ogiera

Rasa

Miejsce stanowienia

  1.

784GWł

ARSENAŁ

śl.

Mirosław Troska Mnichowice

  2.

951GWł

BARD

śl.

Marta Świtakowska Borki Lipkowskie

  3.

867GWł

BASZA

śl.

Łucja Mizera Jadowniki Mokre

  4.

922GWł

BAZYLISZEK

śl.

Roman Kowalski Puznówka

  5.

921GWł

BESKID

śl.

Andrzej Pasternak Popielówek

  6.

822GWł

BURGUND

śl.

Wiesław Konieczny Gniewczyna Łańcucka

  7.

800GWł

DEPORT

śl.

Krzysztof Gaworski Kaniów

  8.

882GWł

DRAB

śl.

SO Książ

  9.

769GWł

HUTOR

śl.

Dorota Szorc Pławna

10.

1008GWł

FROMBORK

śl.

SO Książ

11.

816GWł

LOKAN

śl.

SO Książ

12.

971GWł

LOKUS

śl.

Antoni Zapałowski Rożniatów

13.

999GWł

NARWIK

śl.

Adam Wojnicki Straduń

14.

777GWł

NEFRYT

śl.

Włodzimierz Gołda Podbrzezie Dolne

15.

892GWł

NIGER

śl.

SO Książ

16.

2274

NOMEN

śl.

SO Klikowa

17.

856GWł

PIKOLO

śl.

SO Książ

18.

108GOl

POWÓJ

wlkp.

Marta Świtakowska Borki Lipkowskie

19.

998Gwł

RENESANS

śl.

SO Książ

20.

970GWł

RODOS

śl.

SO Książ

21.

936GWł

SONET

śl.

SO Książ

22.

802GWł

WICHER

śl.

Maciej Szczucki Wołomin

 

Na niżej wymienione  ogiery do dnia 18.11.16r. nie wpłynęła żadna oferta

 

 1.

874GWł

NIKON

śl.

 

 2.

832GWł

DORET

śl.

 

     

LISTA DO POBRANIA TUTAJ >>>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl