22.03.2017
ZAKUP PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BRYCZEK
OGŁOSZENIE :ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PL. KOŚCIELNY 1, 57 – 230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: „ZAKUP PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BRYCZEK”

Przedmiot zamówienia należy zaoferować zgodnie ze specyfikacją przyczepy dostępną na stronie www.ohz-kamieniec.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1,
57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki – w sekretariacie do 31.03.2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2017 roku. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.05.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TUTAJ >>>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl