10.11.2010
Rozdział ogierów na sezon 2011
Stado Ogierów Książ Sp. z o.o. informuje, że Rozdział Ogierów na sezon 2011 odbędzie się 05.11.10r. o godz. 12,00 w Stadzie Ogierów w Książu.

W przypadku, kiedy będzie więcej ofert na jednego ogiera, na te ogiery zostanie przeprowadzony konkurs ofert.

Konkurs ofert odbędzie się w SO Książ 05.11.10r. po ogłoszeniu rozdziału pozostałych ogierów.

>Na sezon 2011 koszt dzierżawy <strong>ogiera rasy śląskiej</strong> to 2.500,- Ta kwota obejmuje 25 wydanych świadectw pokrycia klaczy x 100,-. Powyżej tej ilości pokrytych klaczy Stado udziela 30% rabatu tzn. 70,- za każde wydane świadectwo.

Dla <strong>ras szlachetnych</strong> kwota na sezon to 2.000,- tj. 20 wydanych świadectw pokrycia klaczy po 100,-. Powyżej 20 pokrytych klaczy - 30% rabat ( 70,- za wydane świadectwo).

Prosimy dzierżawców, którzy nie wysłali oferty na dzierżawę ogiera na sezon 2011, aby w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.10r. wysłali oferty na adres Stada pocztą, faxem lub mailem.

Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl