05.07.2021
KONIE NA SPRZEDAŻ (aktualizacja 24.09.2021)
Zapraszamy do zakupu koni! Sprzedaż koni odbywa się w formie przetargu ofert.

Zapraszamy do składania ofert na konie.
Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail.
O wyborze oferty informujemy na bieżąco na stonie oraz FB Stada Ogierów Książ

Aktualna lista koni na sprzedaż:

Konie z katalogu: ( Katalog koni --->>> )

og. HAJDUK-KSIĄŻ 2020r. Hutor – Egeria po Afro 8.000, SPRZEDANY
kl. LIGURIA-KSIĄŻ 2020r. Ryan xx – Lozanna po Rejent 11.000,SPRZEDANY
11 kl. BRUGIA 2018r. Nowogródek xx – Brazylia 13.000, SPRZEDANY
12 kl. 2517GWł SYCYLIA 2017r. Narwik - Sardynia po Hutor 23.000, Film --->>> SPRZEDANY
14 og. BRALIN 2018r. Lokan – Brda po Iluk14.000,SPRZEDANY

16 wał. DIEGO 2015r. Ramzes – Dafne po Derit 120.000,
17 wał. LUCYFER 2014r. Drab – Lotna po Palant 25.000,  SPRZEDANY

Pozostałe konie na sprzedaż:

og. FIGARO 04.05.2019r. gn.  Sonet – Fuksja po Jogurt wym.159-178-20,5 - 15.000,

kl. NARNIA 20.04.2019r. k. Frombork–Neretwa po Evento wym.164-190-21-16.000,  SPRZEDANY
kl.BOHEMA 18.02.2019r.c.gn.Frombork–Bogota po Rodos wym.165-190-23- 15.000,SPRZEDANY
og. LATARNIK 06.04.2018r. k.Rodos – Lawina po Pikolo wym. 166-198-23,5 -18.000,SPRZEDANY
kl. BERGENIA 08.05.2018r. gn. Sonet– Bernikla po Nomen wym.165-205-22-16.000,SPRZEDANY
kl. ŻANNA 09.03.2018r. k. Lokan – Żeneta po Jogurt wym. 166-205-22,5 - 18.000,SPRZEDANY
kl. 2303GWł LUKRECJA 2013r. c.gn. Bergen – Lorena po Palant  22.000, SPRZEDANY

ZDJĘCIA KONI NA SPRZEDAŻ --->>>

 

Regulamin przetargu:

1.Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany dalej Organizatorem.

2.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.

3.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, przez złożenie oferty akceptują warunki przetargu.

4.Przetarg koni przeprowadzony zostanie w formie przetargu ofert – zgłoszeń pisemnych.

5.Organizator nie pobiera wadium z tytułu złożenia oferty.

6 Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z numerem katalogowym, proponowaną cenę brutto konia oraz zobowiązanie się oferenta do zapłaty za konia w przypadku dojścia do transakcji nie później niż w dniu odbioru konia i nie później niż na 10 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku braku wpłaty w terminie do 10 dni od momentu ogłoszenia wyniku przetargu, sprzedawany koń przechodzi spowrotem na własność SO Książ i ponownie uczestniczny w konkursie ofert.

7.Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena zakupu konia.

8.Wprzypadku nadesłania na któregokolwiek z koni wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej, określonej w katalogu i na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo ich opiniowania przez powołaną przez siebie komisję. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy sprzedaży takiego konia za cenę niższą niż wywoławcza należy do Prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbko-wickim Sp. z o. o., który ma prawo dokonać wyboru takiej oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

10.Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres:
Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3,
58- 306 Wałbrzych


Drogą meilową na adres:
malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl
lub złożyć osobiście w sekretariacie Stada.

11.Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania w stajniach koni przedstawionych do sprzedaży.

12.Otwarcie ofert będzie dokonywane w każdy czwartek.

13.Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostanie na stronach www.stadoksiaz.pl Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu 74 840 58 60.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl