09.10.2021
PRACA PRACA PRACA
Rusza nabór na stanowiska: zootechnik, masztalerz - pracownik stajenny, stróż nocny, pracownik gospodarczy

OFERTA  PRACY

 

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu  Ząbkowickim Spółka z o.o. przyjmie do pracy na stanowisko :

 

 1. Zootechnik
  - stały i bezpośredni nadzór nad działem hodowli koni,
  - dbałość o kondycję i stan zdrowia zwierząt,
  - organizowanie pracy podległych pracowników,
  - prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
 1. Masztalerz – pracownik w stajni
  - prace w SO Książ,
  - wykonywanie prac konserwatorsko-porządkowych.

 

 1. Stróż nocny
  - nadzór nad obiektem SO Książ - obchód  zakładu,
  - wykonywanie prac konserwatorsko-porządkowych,
  - reagowanie na wszelkie potencjalne zagrożenia,

 

 1. Pracownik gospodarczy
  - prace porządkowe w pomieszczeniach SO Książ,
  - prace porządkowe na placach i hipodromach SO Książ,
  - pielęgnacja kwiatów, w tym sadzenie, podlewanie, tworzenie kompozycji,
  - obsługa parkingu i kasy biletowej SO Książ.

     Zatrudnionym osobom oferujemy:

 • pracę na pełen etat w oparciu o umowę pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,

Forma kontaktu:

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Plac Kościelny 1   57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

Lub mailem:    sekretariat@ohz-kamieniec.pl

 

Oferty należy składać do dnia  30.09.2021.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko zootechnika, masztalerz pracownik stajni, stróż nocny, pracownik gospodarczy w Stadzie Ogierów Książ.  Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

       (data i podpis kandydata do pracy)

.................................................................

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl