04.05.2022
Instruktor jazdy konnej - Oferta pracy
Nabór na stanowisko pracy: Instruktor jazdy konnej

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1

ogłasza nabór na stanowiska pracy:

 

INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ
Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3,
58-306 Wałbrzych

 

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć jazdy konnej w Stadzie Ogierów Książ

Od kandydatów oczekujemy:

  • ukończenie kursu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub ukończenie kursu instruktora szkolenia podstawowego PZJ
  • doświadczenie w zawodzie
  • mile widziana znajomość języków obcych

Forma kontaktu:

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o.
Plac Kościelny 1,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

lub mailem:
marketing@stadoksiaz.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym przez pracodawcę

 

Na zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: "Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko  Instruktor jazdy konnej w Stadzie Ogierów Książ. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.".

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl