26.02.2011
KOOPERACYJNE TARGI CZESKICH I POLSKICH FIRM
Stado Książ wzięło udział w "Korporacyjnych Targach Czeskich i Polskich firm oraz organizacji z dziedziny ruchu turystycznego"

W dniu 17 marca 2011 r. Stado Książ wzięło udział w spotkaniu handlowym -

"KOOPERACYJNE TARGI CZESKICH I POLSKICH FIRM ORAZ ORGANIZACJI Z DZIEDZINY RUCHU TURYSTYCZNEGO".

Region wałbrzyski repezentowny był mi.in. przez:

- Urząd Miasta Wałbrzych

- "Zamek Książ"

- Pańswtową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angeliusa Silesiusa

 

Targi odbyły się w ZOO Dvur Kralove.

Organizatorem targów była Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Kłodzkiej oraz Wojewódzka Izba Gospodarcza w Hradec Kralove, w ramach projektu: "Utworzenie sieci Punktów Kontaktowych Polsko-Czeskiej Współpracy Gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczyspospolita Polska 2007 - 2013.

W targach wzięło 57 podmiotów, reprezentowanych przez organizacje samorządowe i biznesowe z regionu.

Oferta Stada, a szczególnie imprezy rekreacyjne dla grup zorganizowanych cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl