08.03.2020
Parking SO Książ - NOWY CENNIK !
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 PREZESA OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Z DNIA 31.07.2020 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.

Zarządzenie --->>>

Cennik --->>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl