Zakład treningowy

Stado Książ jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie przeprowadzane są próby zaprzęgowe koni śląskich. Konie znajdują się w jednym miejscu, co oznacza, że mają zapewnione jednakowe warunki zarówno żywieniowe, jak i treningowe. 60 dniowe Zakłady Treningowe rozpoczynają się kwalifikacją dokonywaną przez komisję powołaną przez PolskiZwiązek Hodowców Koni, co skutkuje tym, że dotacje UE otrzymają najlepsi hodowcy.

W trakcie trwania Zakładu konie są oprzęgane i poddawane treningowi. Zakłady treningowe kończą się dwudniową próbą dzielności, składającą się z czterech elementów. W pierwszym dniu jest to próba ujeżdżeniowa na czworoboku i kłus na dystansie jednego kilometra. Drugi dzień to próba wytrzymałościowa. Kłus na odcinku trzech kilometrów i pięćsetmetrowy stęp. Wyniki poszczególnych prób przeliczane są na wartość punktową. Celem Zakładów Treningowych jest stworzenie obrazu materiału hodowlanego koni śląskich w Polsce.

Informacja o terminach rozpoczęcia zakładów
po ich ustaleniu zostanie umieszczona na stronie głównej,
informacje telefoniczne pod nr +48 74-840-58-60

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl