10.12.2020
Wytyczne odnośnie zwiedzania Stada Ogierów w Książu
W związku z wprowadzeniem 10 października 2020 r. żółtej strefy na terenie całego kraju podczas zwiedzania Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu prosimy przestrzegać ściśle określonych zasad wprowadzonych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Obowiązkowa:

  • dezynfekcja rąk w miejscu wskazanym przez obsługę przed wejściem na obiekt,
  • noszenie maseczek ochronnych,
  •  zachowanie 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,
  •  dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,
  •  niedotykanie oczu, ust i nosa,
  •  unikanie gromadzenia się w grupach,
  •  unikanie kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  •  stosowanie się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników SO Książ.

Regulamin obowiązuje od 9 maja.

Regulamin --- >>>

Osoby, które nie będą posiadały maseczek, nie będą wpuszczane na teren obiektu.  Odmowa zwiedzania Stada z powyższego powodu nie upoważnia do zwrotu należności za bilet.


Trasa zwiedzania stajni jest jednokierunkowa. Liczba osób obecnych na terenie w jednym czasie jest limitowana i ustalona na podstawie zaleceń inspektoratu sanitarnego.
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym oraz pracownikom klamki oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, znajdujące się na terenie Stada Ogierów, poddawane są regularnej dezynfekcji.

Prosimy o zachowanie spokoju i zrozumienie dla ograniczeń, które wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom. Prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu obsługi.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl