01.11.2021
Przetarg na wynajem pomieszczenia w Stadzie Ogierów Książ
Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie Stada Ogierów Książ ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych o wymiarach 16m2 z przeznaczeniem na punkt handlowy.

Przetarg pisemny na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie Stada Ogierów Książ przy  ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych o wymiarach 16m2 z przeznaczeniem na punkt handlowy.
W pomieszczeniu od 23 lat znajdował się sklep jeździecki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na wynajem pomieszczenia drogą meilową na adres marketing@stadoksiaz.pl w tytule wpisujemy „PRZETARG NA POMIESZCZENIE’’ w terminie do 21.01.2021 r. do godziny 09.00.

Cena wywoławcza: 500,00 zł netto/miesięcznie

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta.
2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.
3. Informację o przeznaczeniu pomieszczenia (np. punkt handlowy sklep jeździecki)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stada Ogierów Książ, przy ulicy Jeździeckiej 3.

W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie złożenia nowej oferty.

Więcej informacji pod numerem telefonu 74 840 58 60 N

abywca, który wygra przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu podpisania umowy najmu.
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl