02.03.2021
Zaproszenie do składania ofert na modernizację stajni - zamianę stanowisk wiązowych na boksy
Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja części stajni nr 3 - zmiana 16 stanowisk wiązowych na 8 boksów dla koni w SO Książ w Wałbrzychu”

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza Ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania na adres:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 14:00.

SZCZEGÓŁY I ZAŁĄCZNIKI --->>>

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl