09.01.2022
OFERTY PRACY W STADZIE OGIERÓW KSIĄŻ
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 ogłasza nabór na pracowników: Koniuszy/Brygadzista, Pracownik przy koniach

OFERTA   PRACY

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 ogłasza nabór na dwa etaty:

KONIUSZY/BRYGADZISTA

Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

Zakres obowiązków:

 • bezpośredni nadzór nad pracownikami stada
 • organizacja prac stajennych i gospodarczych
 • nadzór nad przestrzeganiem  oraz  zachowaniem  przepisów  bhp  i  p.poż.
 • nadzór  nad  końmi,  ich  żywieniem,  pielęgnacją  i  użytkowaniem
 • prowadzenie  w  sezonie  centralnego  punktu  kopulacyjnego
 • nadzór i organizacja prac polowych i sianokosów
 • nadzór  nad  właściwą  eksploatacją  sprzętu,  narzędzi  i  maszyn
 • dbałość  o  stań  budynków,  budowli  i  urządzeń  oraz  porządek  i  estetykę na  terenie  całego  Stada
 • współudział  w  organizacji  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych,
 • współudział w organizacji  i  obsłudze  ruchu  turystycznego

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania
 • dyspozycyjności
 • odpowiedzialności
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • mile widziane prawo jazdy kat. T

Oferujemy:         

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
 • możliwość rozwijania własnych umiejętności
 • możliwość wynajęcia mieszkania na terenie SO Książ

Forma kontaktu:

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Plac Kościelny 1   57-230 Kamieniec Ząbkowicki
lub mailem:    malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl

Oferty należy składać do dnia  16.09.2022 r.

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym przez pracodawcę

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko  Masztalerz –  pracownik stajenny i gospodarczy lub masztalerz – powożący w Stadzie Ogierów Książ. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

.....................................................................

      (data i podpis kandydata do pracy)

 

 

PRACA PRZY KONIACH

Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy z końmi,
 • przygotowanie młodych koni do pracy w zaprzęgu, pod siodłem
 • mile widziane doświadczenie w powożeniu
 • lonżowanie koni
 • wyprowadzanie na padoki i pastwiska
 • pomoc przy prowadzeniu  w  sezonie  centralnego  punktu  kopulacyjnego
 • pomoc przy codziennej obsłudze koni
 • kreatywność
 • współudział  w  organizacji  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych
 • zaangażowanie w pracę

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
 • możliwość rozwijania własnych umiejętności
 • możliwość wynajęcia mieszkania na terenie SO Książ

Forma kontaktu:

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Plac Kościelny 1   57-230 Kamieniec Ząbkowicki
lub mailem:    malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl

Oferty należy składać do dnia  16.09.2022 r.

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym przez pracodawcę

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko  Masztalerz –  pracownik stajenny i gospodarczy lub masztalerz – powożący w Stadzie Ogierów Książ. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

.....................................................................

      (data i podpis kandydata do pracy)

Zamieszczone zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim
i pozostają wyłączną własnością autora.
Bez jego zgody nie mogą być kopiowane, przetwarzane,
wykorzystywane oraz publikowane w Internecie i innych mediach.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o.
Zakład Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel./fax.: 74-840-58-60

NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Numer KRS 0000075325,
Kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie reklama-walbrzych.pl